Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

asert4
Kosztowałaś mnie pani słono, straciłem apetyt i honor.
— Bajor
Reposted fromdaffodils daffodils

June 21 2015

asert4
4994 4952
Reposted fromktosiowa ktosiowa
asert4
5018 98b2
Reposted fromktosiowa ktosiowa
asert4
5049 56d1
Reposted fromktosiowa ktosiowa
asert4
5101 77bd
Reposted fromktosiowa ktosiowa
asert4
5138 ebca
Reposted fromktosiowa ktosiowa
asert4
5240 6666 500
Reposted fromblackandblack blackandblack
asert4
5245 aa14
Reposted fromktosiowa ktosiowa
asert4
5284 697a
Reposted fromktosiowa ktosiowa
asert4
5295 9285
Reposted fromktosiowa ktosiowa

April 24 2015

asert4
7217 2c52
Reposted fromrisky risky viaasert4 asert4
asert4
Reposted fromvideogames videogames viawitam witam

April 23 2015

asert4
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
asert4
5929 4f52 500
Reposted fromdelicja8 delicja8 viawakemeupx wakemeupx
asert4
7217 2c52
Reposted fromrisky risky viadpdk dpdk

April 12 2015

asert4
9161 076a
Reposted fromkrainakredek krainakredek viakingoslaw kingoslaw
asert4
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakingoslaw kingoslaw
asert4
2440 118e
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viakingoslaw kingoslaw
asert4
4641 6df8 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viakingoslaw kingoslaw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl